Project: Business Analist

Status:
Gesloten
Periode:
Okt-Dec. 2017
Locatie:
Utrecht
Beschrijving: 

Als Business Analist levert u een bijdrage aan het verwerven, implementeren en in beheer brengen van IT systemen. De werkzaamheden betreffen met name een systeem voor gezondheidszorg. U zult business eisen opstellen, de processen en regels in kaart brengen en ook een verwervingsstrategie en een Project lnitiatie Document maken voor de uitvoering van de rest van het project. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat u planmatig en zorgvuldig kunt werken in een grootschalige organisatie met diverse belangen. De business analist zal onderdeel uitmaken van een team. Het team zal deze opdracht gezamenlijk zal uitvoeren. In deze rol zal de kandidaat belast worden met het inhoudelijk uitvoering geven aan de werkzaamheden. Dit zal gebeuren onder functionele aansturing van een projectleider. Reageren voor 19 september 2017.

De taken en verantwoordelijkheden houden het volgende in:
• Levert vanuit expertise een inhoudelijke bijdrage aan complexe projecten/opdrachten;
• Analyseert en beschrijft de bedrijfsvoering;
• Helpt mee bij het opstellen van de business effecten en business case;
• Onderkent en specificeert business rules, decision management, casemanagement;
• Is vaardig in Object Georienteerde Analyse en Modellering;
• Maakt de vertaalslag van beleid/bedrijfsvoering naar de impact op de informatievoorziening;
• Onderkent kansen of knelpunten voor de opdrachtgever en vertaalt deze naar vernieuwingen in bedrijfsprocessen;
• Identificeert en ontwikkelt nieuwe en alternatieve aanpakken voor het uitvoeren van business/zorg-activiteiten die mogelijk zijn door de beschikbaarheid van informatietechnologie;
• Adviseert over de (on)mogelijkheden van en gevolgen voor de informatievoorzieningsbehoefte bij veranderingen in de beleidsdoelen en bedrijfsprocessen;
• Bewaakt beheersingsaspecten zoals tijd/planning, kwaliteit, risico’s, budget en informatie en bewaakt en beoordeelt de voortgang van de opdracht.

Eisen: 
  • Minimaal  afgeronde HBO-opleiding bedrijfskunde of bedrijfskundige informatica;
  • Heeft minimaal drie jaar ervaring in het analyseren en beschrijven van (delen van) bedrijfsprocessen;
  • Heeft in minimaal twee opdrachten gewerkt met service georiënteerde architectuur toepassingen en met het definiëren van business rules. Dit moet duidelijk uit het CV blijken;
  • Dient in de genoemde periode minimaal 32 uur per week beschikbaar te zijn.
Gewenste ervaring: 
  • U heeft minimaal twee jaar gewerkt in de primaire processen van de eerste of tweedelijnsgezondheidszorg of heeft minimaal twee jaar opdrachten uitgevoerd die te maken hadden met de verbetering van gezondheidszorg-processen;
  • U heeft minimaal één jaar ervaring met decision- en casemanagement;
  • U bent bij voorkeur gecertificeerd op gebied van methoden voor verbetering bedrijfsprocessen/analysemethodieken/enterprise architectuur zoals LEAN, TOGAF of DEMO.
  • U heeft minimaal twee jaar ervaring met het werken met referentie architectuurmodellen binnen de gezondheidszorg zoals bij voorkeur het HIS-referentiemodel NHG;
  • U heeft minimaal 3 jaar ervaring met het schrijven van projectdocumentatie; waaronder adviezen en business cases.
Persoonlijke eigenschappen: 

Sterk analytisch vermogen, Overtuigingskracht, Resultaatgericht, Teamplayer, Communicatief.

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op via het contactformulier.